Zorgprofessionals

Wat is BioDay?

BioDay is een prospectief multicenter register waar patiënten met constitutioneel eczeem, die behandeld worden met nieuwe systemische therapieën, in de dagelijkse praktijk worden gevolgd. Het register doet onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid en patiënttevredenheid van deze nieuwe systemische middelen.

Het BioDay register wordt gecoördineerd door het Nationale Expertise Centrum voor Constitutioneel Eczeem van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en de afdeling Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tevens zijn er verschillende andere academische en
niet-academische centra binnen Nederland bij het BioDay register aangesloten .

close-up-of-microscope-lens-science-tools-microsco-FNPYX9E (1)

Dataverzameling

Dermatologische afdelingen in zowel academische als niet-academische ziekenhuizen, met ervaring in moeilijk behandelbaar constitutioneel eczeem (volgens de Nederlandse kwaliteitscriteria voor eczeemzorg), kunnen zich bij het BioDay register aansluiten.

Indien u als centrum wil aansluiten bij het BioDay register kunt u met ons contact opnemen. Bij deelname aan het BioDay register zal er een initiatie visite gepland worden door het onderzoeksteam van het UMCU of UMCG. Tijdens deze initiatie visite wordt er uitleg gegeven over het te volgen onderzoeksprotocol, het uitvoeren van klinische scores en het afnemen van verschillende patiëntvragenlijsten. Standaardteksten voor in het EPD worden gedeeld om zo adequate dataverzameling te verkrijgen. De gegevens worden tenminste gedurende 5 jaar verzameld.

De BioDay medicatie

Biologicals
Dupilumab – sinds oktober 2017
Tralokinumab – sinds november 2021

JAK-remmers
Baricitinib – sinds januari 2021
Upadacitinib – sinds oktober 2021
Abrocitinib – sinds maart 2022

Substudies en aandachtsgebieden

Naast primaire uitkomstmaten als effectiviteit en veiligheid van de nieuwe systemische middelen, wordt er ook aanvullend onderzoek gedaan naar de invloed van deze geneesmiddelen op:

  • Co-morbiditeiten zoals astma, voedselallergieën en handeczeem
  • Allergische conjunctivitis en conjunctivitis tijdens behandeling
  • Microbioom ontwikkeling
  • Biomarkers d.m.v. afname van Biobank materiaal

Toestemming, sponsoring, privacy

Het BioDay onderzoeksprotocol is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en volgt de richtlijnen van Good Clinical Practice.
Het BioDay register staat tevens geregistreerd bij ClinicalTrials.gov.

Alle deelnemende patiënten worden schriftelijk en mondeling geïnformeerd over wat deelname aan het BioDay register voor hen betekent. Als de patiënt besluit om mee te willen doen, dient er een informed consent formulier getekend te worden. Bij het verzamelen van de gegevens in het register, wordt voldaan aan alle geldende vertrouwelijkheidseisen en wetgeving met betrekking tot privacy- en gegevensbescherming. In elk deelnemend ziekenhuis wordt volgens het daar geldende beleid toestemming van de lokale Medisch Ethische Toetsingscommissie en/of de Raad van Bestuur verkregen.

Het BioDay register wordt financieel gesteund door door Sanofi/Regeneron, Abbvie, Lilly en LEO Pharma. Zij hebben op geen enkele manier inzage in persoonlijke gegevens van de deelnemende patiënten. Tevens hebben zij geen invloed op de verwerking en publicatie van de onderzoeksgegevens.

Wetenschappelijke publicaties

Met enige regelmaat verschijnen er wetenschappelijke publicaties die tot stand zijn gekomen uit data van het BioDay register.
Hieronder een overzicht met publicaties tot nu toe.

Mei 2019
Augustus 2019
Oktober 2019
Januari 2020
September 2020
September 2020
Oktober 2020
December 2020
Februari 2021
Juni 2021
Augustus 2021
Maart 2022
Maart 2022